สาระน่ารู้ | 2017-09-18 11:31:40

5 แนวทางการป้องกันโรคซาร์ส ไข้หวัดมรณะ  

LINE it!

เพราะโรคซาร์สเป็นโรคติดต่อในกลุ่มอาการทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลันรุนแรง ที่จัดได้ว่าน่ากลัวมาก ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีไข้ หายใจลำบากเฉียบพลัน เป็นลักษณะของโรคที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ร่วมกับอาการในระบบทางเดินอาหาร อาการสำคัญของโรคซาร์สจะคล้าย ๆ อาการของไข้หวัด  วิธีรักษาโรคซาร์สจะทำได้โดยรักษาตามอาการ หากอยู่ในขั้นอันตรายจะต้องกันผู้ป่วยไว้ในเขตพื้นที่รักษาที่มีการแยกเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซาร์สไปยังคนอื่น เพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นไปของโรค  มาดูแนวทางการป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคซาร์สดีกว่า

1.หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

โรคซาร์สเป็นโรคติดต่อ  และสามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสและดูแลผู้ป่วย ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเกินไป  ไม่ควรสัมผัสละอองไอ จาม หรือการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ หรือสัมผัสการโดนของเหลวจากร่างกายของผู้ที่ป่วยเป็นโรคซาร์ส

 2.งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

ไม่ควรเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคซาร์สหนัก ๆ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

3.หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

การล้างมือบ่อย ๆ ควรล้างด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสอาการไอ จาม เช็ดน้ำมูกจากผู้ป่วย

4.ไม่ควรใช้มือขยี้ตา

ไม่ควรสัมผัสจมูกและปากด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้างให้สะอาด และไม่ควรขยี้ตา  ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดไปด้วยผู้คน

5.หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น

หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น อย่างของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น และพยายามยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อยู่เสมอ

นอกจากนี้การจะต้องรักษาความสะอาดในบ้านหรือที่พักอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ เป็นไข้ หรือป่วย  ที่สำคัญจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ

 

©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot