สาระน่ารู้ | 2017-11-12 15:36:07

ฟลักกา ยาเสพติดที่เปลี่ยนคนให้เป็นซอมบี้

LINE it!

ฟลักกาคืออะไร ?

ฟลักกาคือสารเสพติดที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ โดยมีชื่อทางเคมีว่า a-Pyrrolidino-pentiophenone โดยมีชื่อสั้นๆว่า alpha-PVP หรือเขียนโดยย่อว่า a-PVP ชื่ออื่นที่เรียกกัน ได้แก่ gravel ซึ่งสารเคมีนี้เริ่มสังเคราะห์ขึ้นในช่วงปี 1960 โดยเป็นสารสังเคราะห์รุ่นที่สองซึ่งพัฒนาต่อจากสารเสพติดที่มีชื่อว่า Bath Salt ลักษณะของฟลักกามีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวหรือสีชมพูมีกลิ่นเหม็น ฟลักกา สามารถเสพได้โดยการ สูดดม กิน ฉีด

กลไกการออกฤทธิ์ของฟลักกา

สารออกฤทธิ์ของฟลักกาได้แก่ α-PVP ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทได้แก่ norepinephrine และ dopamine โดยไปจะปิดกั้นการ เก็บกลับ (Reuptake) ของสารทำให้มีสารเพิ่มขึ้นใน cynaptic clep ดังนั้นระบบประสาทของร่างกายจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงโดยการเพิ่มขึ้นของสารสื่อประสาททั้งสองตัวนี้ ผลคือคล้ายกับการได้รับยาเสพติดเช่นโคเคน หรือ ยาไอซ์ แต่ยาเสพติดตัวนี้มีผลรุนแรงกว่ามาก ความรู้สึกจากการได้เสพฟลักกาจะทำให้ผู้เสพรู้สึกเป็นธรรมชาติ แต่ผลของยานั้นจะรุนแรงและคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ผลข้างเคียงของฟลักกาจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 104 องศาซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออวัยวะภายในรวมถึงสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกาย รวมถึงฟลักกามีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หัวใจเต้นเร็วจนอาจเกิดหัวใจวาย รูม่านตาขยาย ประสาทหลอน กล้ามเนื้อกระตุก ชักเกร็ง หวาดระแวงคลายโรคจิต ระบบการหายใจบกพร่อง การทำงานของตับผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง เจ็บหน้าอก เกิดอาการชัก ผลต่อไตได้แก่ทำให้ไตวาย หลอดเลือดในสมองโป่งพอง รวมถึงทำให้สมองขาดเลือดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้  

อาการหลังจากเสพ ฟลักกา

เริ่มแรกหลังจากเสพจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม สนุกสนาน อยากเข้าสังคมอย่างมาก รู้สึกถูกกระตุ้น มีสมาธิจดจ่อมากยิ่งขึ้น รู้สึกมีพละกำลังมากขึ้น รวมถึงมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ก็เหมือนยาเสพติดชนิดอื่นที่ยิ่งเสพยามากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความต้องการยาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อขนาดยาเพิ่มมากขึ้นผู้เสพจะเริ่มรู้สึกถึงผลข้างเคียงได้แก่ อาการเพ้อคลั่ง โดยจะเห็นภาพหลอนรวมถึงมีความหวาดระแวง นอกจากนี้แล้วยายังทำให้มีภาวะที่ถูกกระตุ้นมากกว่าปกติซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วมาก รวมถึงมีการตื่นตระหนกกลัวจะถูกทำร้าย หลังจากนั้นความต้องการทางเพศจะลดลง รวมถึงอาจเกิดภาวะหดหู่ซึมเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้

สถานะทางกฏหมาย

ฟลักกาถูกจัดเป็นสารเสพติดต้องห้ามในหลายประเทศ ในส่วนขององค์การอาหารและยาประเทศไทยได้เสนอให้ควบคุมสารอัลฟ่า-พีวีพี เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยสารเสพติดประเภท 1 หมายถึงห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง โดยการเสนอนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

อ้างอิง

  1. Manager Online. อย.ชง “ยาซอมบี้” เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ2560 ตุลาคม 19] ; เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/qol/detail/9600000106290
  2. Carolinas Electronic Compendium. The next big bath salt …. Flakka. Toxicology Blog [อินเทอร์เนต]. 2560  [เข้าถึงเมื่อ2560 ตุลาคม 19];เข้าถึงได้จาก : http://www.cmcedmasters.com/tox-blog/the-next-big-bath-salt
    flakka
  3. Annamarya Scaccia. Florida Zombie Drug Flakka: Everything You Need to Know. Rolling Stone.2560  [เข้าถึงเมื่อ2560 ตุลาคม 19];เข้าถึงได้จาก: http: //www.rollingstone.com/culture/news/florida-zombie-drug
    -flakka-everything-you-need-to-know-w435074

 

©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot