โภชนาการ | 2017-07-15 07:46:01

น้ำมันปลา และ น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส ลดอาการปวดข้อรูมาตอยด์ได้หรือไม่ ?

LINE it!

น้ำมันปลา(Fish oil) และ น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส(Evening primrose oil) สามารถลดอาการอักเสบของข้อในผู้ป่วย โรครูมาตอยด์(Rheumatoid Arthritis) ได้จริงหรือไม่ ?

http://immunesystemrheumatoidarthritis.tumblr.com/

ข้ออักเสบรูมาตอยด์

เป็นโรคที่เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังขึ้นในหลายอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อ ซึ่งการอักเสบที่ข้อนี้ จะทำให้เกิดแบ่งตัวของ synovial membrane อย่างมาก และเกิดการอักเสบ จึงพบเซลล์ macrophages และจนทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ และในที่สุดจะทำให้ปลายกระดูกทั้ง 2 ข้างของข้อเชื่อมติดกัน (ankylosis of the joints) ทำให้เกิดอาการปวดข้อ ข้อฝืด และเคลื่อนไหวลำบาก

https://pixabay.com/th

Fish oil

ประกอบด้วย กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ชนิด Omega 3 ซึ่งมีสารสำคัญ ได้แก่ Eicosopentaenoic (EPA) และ Docosahexaenoic (DHA) โดยกลไกต้านการอักเสบเชื่อว่าเมื่อได้รับ EPAและDHA เพิ่มมากขึ้น จะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้ผลิตสารที่เกิดการอักเสบลดลง

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oenothera_biennis_20050825_962.jpg

Evening primrose oil

ประกอบด้วย กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ชนิด Omega 6 ซึ่งมีสารสำคัญ ได้แก่ Gamma Linolenic Acid (GLA) กลไกต้านการอักเสบ คือ เมื่อได้รับ GLAเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยน DGLA (Di-Homo Gamma Linolenic Acid) ต่อมาจะเปลี่ยนเป็น Prostaglandin E1(PGE1) ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ

รายงานการศึกษาที่พบ

จากการศึกษาพบว่า Fish oil และ Evening primrose oil มีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบและลดอาการปวดข้อได้ แต่ยังทำในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กอยู่ รวมทั้งผลในการศึกษาผลข้างเคียงที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงแนะนำให้ใช้ Fish oil และEvening primrose oil เป็นอาหารเสริมในการรักษาในการบรรเทาอาการปวดข้อ ร่วมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง หากมีโรคประจำตัวอื่น หรือ รับประทานยาอื่นร่วมด้วย ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้

เอกสารอ้างอิง

  1. Mirjana V, Dragan V, Vesna V, Aleksandra A, Snjezana P,Aleksandra TL, et al. Clinical Benefits of n-3 PUFA and ɤ-Linolenic Acid in Patients with Rheumatoid Arthritis. Nutrients 2017; 9: 325
  2. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตอนที่ 4 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis, RA).[อินเตอร์เน็ต] . [เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2560
©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot