สมุนไพร | 2018-07-15 14:42:53

หญ้าปักกิ่ง รักษามะเร็งได้จริงหรือ?

LINE it!

หญ้าปักกิ่ง หรือที่เรียกกันว่า หญ้าเทวดา มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน(มีชื่อภาษาจีนว่า เล่งจือเฉ้า) ได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ตามตำราจีนแล้วหญ้าปักกิ่งมีสรรพคุณ กำจัดพิษและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ในปี พ.ศ. 2527 มีผู้ป่วยมะเร็งดื่มน้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิ่ง พบว่ายืดอายุให้ผู้ป่วยมีชีวิตยาวนานขึ้น จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าปักกิ่งในการรักษาโรคมะเร็ง พบว่ามีสารยับยั้งเซลล์มะเร็ง และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Murdania loriformis (Hassk) Rolla Rao et Kammathy
ชื่อวงศ์ : Commelinaceae
ชื่ออื่นๆ : หญ้าเทวดา (ทั่วไป), เล่งจือเช่า (จีน), งู้แอะเช่า หนิวเอ้อเฉ่า (จีนกลาง)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

หญ้าปักกิ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตระกูลไม้ล้มลุก สูงประมาณ 7-10 ซ.ม. และอาจสูงได้ถึง 20 ซ.ม
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกใกล้ราก เรียงเวียนสลับเป็นชั้น แผ่นใบหนาเป็นสีเขียวอมเหลือง
ดอก ออกเป็นช่อใบประดับที่ปลายยอด รวมกันเป็นกระจุกแน่นป็นสีเขียวอ่อนโปร่งแสงกลีบดอกรูปไข่มี 3 กลีบ มีสีฟ้าปนม่วง
ลำต้น เป็นลำต้นใต้ดิน(เหง้า) ไม่มีลำต้นหลักหรือมีแต่สั้นมาก
ราก มีความหนา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร มีขนอยู่หนาแน่น

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

หญ้าปักกิ่ง มีสารกลัยโคสฟิงโคไลปิดส์ (จี 1 บี) มีชื่อทางเคมีว่า 1-β-O-D-glycopyranosyl-2-(2’-hydroxy-6’-ene-cosamide)-sphingosine (G1b) สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมและ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ปานกลาง เนื่องจาก กลัยโคสฟิงโกไลปิดเป็นกลุ่มไขมันที่มีขั้ว และเป็นองค์ประกอบของเซลล์ผิว มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน และสารสกัดแอลกอฮอล์ของหญ้าปักกิ่งพบว่าไม่ได้ช่วยยืดอายุ แต่ลดความรุนแรงของการแพร่กระจายของมะเร็งในหนูได้

สารสกัดหญ้าปักกิ่ง มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดจากสารก่อกลายพันธุ์ชนิดต่างๆ เช่น AFB1 (Aflatoxin B1) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เหนี่ยวนําเอนไซม์ DT-diaphorase ซึ่งมีบทบาททําลายสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

สรรพคุณ

แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสีย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ส่วนที่นำมาใช้

หากเป็นหญ้าปักกิ่งทิ่ปลูกโดยการชํากิ่ง ต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป ส่วนหญ้าปักกิ่งที่ปลูกด้วยการเพาะเมล็ด ต้องมีอายุมากกว่า 5 เดือนขึ้นไป เนื่องจากว่ามีการศึกษาพบว่าหญ้าปักกิ่งที่มีอายุไม่ครบเวลาดังกล่าว จะไม่มีการสร้างสาร G1b ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ทางยา สำหรับส่วนที่นำมาใช้จะเป็นส่วนเหนือดินหรือทั้งต้น จํานวนประมาณ 6 ต้น ล้างให้สะอาด ตำหรือปั่นให้แหลก เติมน้ําสะอาด 4 ช้อนโต๊ะ (60 มิลลิลิตร) กรองผ่านผ้าขาวบาง แล้วดื่มวันต่อวัน ไม่ทิ้งไว้ค้างคืนเพราะสารสำคัญจะเสื่อมสลาย

วิธีใช้

สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
น้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งสด ส่วนเหนือดินขนาดสำหรับผู้ใหญ่ 2 ช้อนโต๊ะ (30 มิลิลิตร) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น (น้ําหนักตัวเฉลี่ย 60 กิโลกรัม)

หญ้าปักกิ่ง แบบแคปซูล รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น รับประทานติดต่อกัน 5-6 วัน หยุดยา 4-5 วัน
ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน และกินเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำต่อไปได้อีก 1 ปี

สําหรับการปรับระบบภูมิคุ้มกัน
จะรับประทานยาไม่เกิน 4-6 สัปดาห์รับประทานติดต่อกัน 5-6 วัน หยุดยา 4-5 วันจนกว่าครบกําหนด
*ขนาดสำหรับเด็กควรลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง

ความเป็นพิษ

มีการทดสอบความปลอดภัยในหนูทดลอง พบว่าน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่ง มีความปลอดภัยสูง ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติทาง การเจริญเติบโต ทางชีวเคมีในเลือด และทางพยาธิสภาพ ส่วนปริมาณที่ใช้รักษาในคน มีความปลอดภัยเพียงพอ หากใช้ในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

  1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.(ดร. ผ่องพรรณ ศิริพงษ์) “หญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งกับการรักษาโรคมะเร็ง”.[ออนไลน์].
    เข้าถึงได้จาก: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/download/nci01.pdf. [10 กรกฎาคม 2561]
  2. เมดไทย.”หญ้าปักกิ่ง สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าปักกิ่ง 30 ข้อ”.[ออนไลน์].
    เข้าถึงได้จาก: https://medthai.com/หญ้าปักกิ่ง. [10 กรกฎาคม 2561]
  3. แคปซูลหญ้าปักกิ่ง อภัยภูเบศร.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.abhaithaiherb.com/product/31/
    แคปซูลหญ้าปักกิ่ง-อภัยภูเบศร.[10 กรกฎาคม 2561]
©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot