สมุนไพร | 2017-07-03 08:42:10

ทุเรียนเทศกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง

LINE it!

ทุเรียนเทศกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ในปัจจุบันพบว่าการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังมีการใช้สมุนไพรต่างๆเข้ามาช่วยในการรักษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนเทศที่หลายคนเชื่อว่านอกจากจะมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดแล้วยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็งอีกด้วย ซึ่งมีงานวิจัยต่างๆพบว่าสารกัดจากทุเรียนเทศมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายเซลล์ปกติของร่างกายได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยส่วนใหญ่ของทุเรียนเทศเป็นการวิจัยในสัตว์และหลอดทดลองเท่านั้น การศึกษาในคนยังมีข้อมูลน้อย ทำให้ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน การดื่มชาชงทุเทศเรียนเทศปริมาณเล็กน้อย (ดื่มครั้งละ 1 ถ้วยชา วันละ 3 ครั้ง) พบว่าไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่หากดื่มปริมาณมากจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อไตและมดลูกเพิ่มขึ้น1, 2, 3

ที่มา http://www.herbalteasonline.com/soursop-tea.php


ชื่อสมุนไพร : ทุเรียนเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona muricata L.4

ชื่อวงศ์ : Annonaceae 4

ชื่ออื่นๆ : ทุเรียนแขก (ภาคกลาง) หมากเขียบหลดหรือหมากพิลด (ภาคอีสาน) ทุเรียนน้ำ (ภาคใต้) และ มะทุเรียน (ภาคเหนือ) 4

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนเทศ

ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5 – 6 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 – 20 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม เปลือกผลสีเขียว มีหนาม เนื้อในสีขาว ผลขนาดใหญ่มีรสหวานอมเปรี้ยว พบได้มากทางตอนใต้ของประเทศไทย 3, 4

ที่มา http://www.atheasupplements.com/supplements/why-sleep-is-so-important-for-your-health

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

 1. ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง

ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ และทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis เพื่อกำจัดเซลล์ที่เสียหาย โดยวิถีไมโทคอนเดรีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ NF-kB signaling pathway 3

 1. ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด (hypoglycemic action)

ป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ตับอ่อน (protective effects) จากอนุมูลอิสระ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน (insulin) โดยเซลล์ไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ (cells of islet of Langerhans) ของตับอ่อน (pancreatic) มีการสร้างและหลั่ง insulin เพิ่มขึ้น 2, 5

 1. ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด (lipid lowering)

การศึกษาในหนูที่เป็นเบาหวานที่มีระดับไขมันในเลือดสูงร่วมด้วย เมื่อได้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ส่งผลให้ระดับไขมันลดลงด้วย 2

 1. ฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ (antispasmodic)6
 2. ฤทธิ์ทำให้นอนหลับ (sedative effect)6

ที่มา https://steptohealth.com/custard-apple-or-soursop-fruit-used

สรรพคุณที่มีผลต่อร่างกาย

 • การรักษาโรคมะเร็งนั้นยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ยังไม่มีข้อมูลในคน3
 • การดื่มชาชงจากใบเพื่อลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด2, 5
 • การดื่มน้ำคั้นจากผลรักษาโรคท้องเสียจากบิด แผลในปาก3, 6
 • นํารากมาต้มดื่มรักษาโรคเบาหวาน ยานอนหลับ และลดอาการปวดเกร็ง3, 6

ส่วนที่นำมาใช้ ใบ ผล ราก

ความเป็นพิษของสมุนไพร

การศึกษาโดยให้สารสกัดแอลกอฮอล์ที่ได้จากใบทุเรียนเทศ ขนาด 10 – 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในหนูเป็นระยะเวลา 40 วัน ส่งผลให้เกิดไตวาย และการได้รับสาร annonacin เป็นระยะเวลานาน ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดความผิดปกติ และกลุ่มอาการของพาร์กินสัน3, 7

ในเวลา 14 วัน ที่หนูขาวได้รับน้ำต้มจากใบทุเรียนเทศ ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่งผลให้มดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้น และความเข้มข้น 2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีพิษต่อไต2, 5

เอกสารอ้างอิง

 1. Fidianingsih I, Handayani ES. Annona muricata aqueous extract suppresses T47D breast cancer cell proliferation. Univ Med 2014;33:19-26.
 2. Arthur FKN, Woode E, Terlabi EO, Larbie C. Evaluation of acute and subchronic toxicity of Annona muricata (Linn.) aqueous extract in animals. Eur J Exp Biol 2011;1(4):115-24.
 3. ใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งได้ (จริงหรือ?). [Online]. Access: July 1, 2017, Available at: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge /files/0271.pdf
 4. ทุเรียนเทศ. [Online]. Access. July 1, 2017, Available at: https://th.wikipedia.org/wiki/ทุเรียนเทศ
 5. Pari L. Amarnath Satheesh. Antidiabetic activity of Boerhaavia diffusa L.: effect on hepatic enzymes in experimental diabetes. J. of ethnopharmacol. 2004; 91:109-113.
 6. Badrie N, Schauss AG. Soursop (Annona muricata L.): Composition, nutritional value, medicinal uses, and toxicology. In Bioactive Foods in Promoting Health: Fruits and Vegetables. Elsevier Inc., 2010.
 7. Champy P, Melot A, Guerineau V, Gleye C, Fall D, Hoglinger GU, et al. Quantification of acetogenins in Annona muricata linked to atypical parkinsonism in Guadeloupe. Movement Disorders 2005;20(12):1628-33.
©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot