อาการเจ็บป่วย | 2017-10-22 10:13:54

กินยาเลื่อนประจำเดือน ก่อน 1 วัน จะทันไหม?

LINE it!

กลไกการมีประจำเดือน

ในช่วงวันที่ 1-14 ของรอบเดือน มีการสร้างและการเจริญของไข่จนสุกเต็มที่ จะมีการสร้าง FSH กระตุ้นรังไข่ให้สร้าง estrogen เพื่อควบคุมการสร้างไข่และการเจริญของไข่

ในช่วงวันที่ 14-28 ของรอบเดือน จะมีการสร้าง LH ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมน progesterone ควบคุมการหนาตัวของเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับไข่ที่ถูกผสม แต่ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ทำให้ Estrogen และ progesterone ลดลง และเกิดการหลุดลอกของผนังมดลูกเป็นประจำเดือน [1]

ยาเลื่อนประจำเดือน (norethisterone)

ยาเลื่อนประจำเดือน คือ “Norethisterone” เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้น มีฤทธิ์เหมือน progesterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนอยู่ในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการหนาตัวของเยื่อบุมดลูก โดยทำหน้าที่ร่วมกับ estrogen เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ตัวอ่อนฝังตัว หรือ ผนังมดลูกพร้อมที่จะตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้เกิดการผสมระหว่างไข่และอสุจิ ระดับของ progesterone และ estrogen ก็จะลดลงในวันที่ 28 ของรอบประจำเดือน มีการกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูก ทำให้เยื่อบุมดลูกหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน แต่ถ้ามีการฝังตัวของตัวอ่อน ระดับของ progesterone จะไม่ลดลง เป็นผลให้เยื่อบุมดลูกไม่หลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน [2]
“การคงระดับของ progesterone ให้อยู่ในระดับสูงตลอดด้วยการรับประทาน Norethisterone จะทำให้เยื่อบุมดลูกไม่เกิดการหลุดลอก ทำให้สามารถเลื่อนประจำเดือนออกไปได้” 

วิธีการรับประทานยาเลื่อนประจำเดือน

การใช้ norethisterone เพื่อเลื่อนประจำเดือน ควรใช้ในผู้ที่มีรอบเดือนปกติ ถ้ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 60 กิโลกรัม จะรับประทาน 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ถ้ามีน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม จะรับประทาน 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง โดยจะใช้ยา 3 วันก่อนวันที่จะมีประจำเดือนเป็นวันแรก และรับประทานต่อไปเรื่อยๆ หากต้องการให้ประจำเดือนมาให้หยุดทานยา โดยมีประจำเดือนหลังจากหยุดยาแล้วประมาณ 2-3 วัน และไม่ควรใช้ยาเป็นระยะเวลานานกว่า 10-14 วัน [3]

 

จะกินยาเลื่อนประจำเดือนก่อนมีประจำเดือน 1 วัน จะสามารถเลื่อนประจำเดือนได้หรือไม่???

จะแนะนำให้รับประทานอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจำเดือน เนื่องจากในวงจรรอบเดือนปกติจะมีระดับ progesterone สูงในช่วงก่อนมีประจำเดือน และหลังจากนั้นระดับฮอร์โมนจะต่ำลง ซึ่งการรับประทานก่อนมีประจำเดือน 3 วันจะเป็นการรักษาระดับ progesterone ไวไม่ให้ต่ำลงจะเกิดประจำเดือน แต่การรับประทานยาก่อนประจำเดือนมาแค่ 1 วัน หรือตอนที่กำลังมีประจำเดือน ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกได้หลุดลอกออกมาแล้ว ยาจึงอาจมีผลเพียงช่วยลดปริมาณและจำนวนวันของการมีประจำเดือนให้น้อยลง แต่พอหลังจากหยุดยาจะทำให้มีประจำเดือนซ้ำอีกในช่วงเวลาใกล้ๆกัน [4]

 

อ้างอิง

[1]สหคลินิก ก. รอบประจำเดือนและการมีบุตร [Available from: http://www.kullapat.com/index.php?page=pagepreview&pagetype=1&pageids=12.

[2] Truven Health Analytics. Drug information. Micromedexsolutions [Internet].2015 [cite 2016 July 18]. Available from : http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/

[3] Primolut N [Bayer]. c2014 [updated 2013 Apr 8]. Available from http://www.bayerresources.com.au/resources/uploads/PI/file9462.pdf

[4] Greenblatt RB, Jungck EC. Delay of menstruation with norethindrone, an orally given progestational compound. J Am Med Assoc. 1958;166(12):1461-1463

©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot