สาระน่ารู้& โภชนาการ | 2018-08-27 19:02:15

ไขมันทรานส์ ทำไมถึงห้ามไม่ให้กิน?

LINE it!

ไขมันทรานส์ (trans fatty acid)

คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ผ่านกระบวนการทางเคมี(Partial Hydrogenation)

นำไขมันทรานส์ มาผ่านกระบวนการเคมีเพื่ออะไร?

เพื่อให้เปลี่ยนสภาพน้ำมันจากของเหลวเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ทนความร้อนสูง ไม่เหม็นหืน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และมีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมในการนำมาประกอบอาหาร และในอุตสาหกรรม

โทษจากการรับประทาน ไขมันทรานส์ ที่ได้จากอาหารคืออะไร ?

การรับประทานอาหารทีมีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ในปริมาณมากจะทำให้ระดับไขมันตัวร้าย (LDL-Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เพิ่มขึ้น และมีผลทำให้ระดับไขมันตัวดี (HDL-Cholesterol) ลดลง  ส่งผลให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมา

จากการศึกษาในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังจากมีการประกาศจำกัดการใช้ไขมันทรานส์ในร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และร้านขายอาหารสำเร็จรูปต่างๆ พบว่า หลังจากการจำกัดการใช้ไขมันทรานส์ประมาณ 3 ปี จำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเส้นเลือดในสมองอุดตันในพื้นที่ที่มีการจำกัดการใช้ไขมันทรานส์มีแนวโน้มลดลง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีการจำกัดการใช้ไขมันทรานส์

คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) จึงได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ โดยห้ามผลิตและนำเข้าไขมันทรานส์ เพื่อหวังจะลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 

References

  1. ความจริง ไขมันทรานส์ – or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [Internet]. Thaihealth.or.th. 2018 [cited 23 August 2018]. Available from: /Content/43648-ความจริง%20’ไขมันทรานส์’.html
  2. Saxelby C. 13 trans fat foods to remove from your diet! – Catherine Saxelby’s Foodwatch [Internet]. Catherine Saxelby’s Foodwatch. 2018 [cited 23 August 2018]. Available from: https://foodwatch.com.au/blog/fats-and-oils/item/13-trans-fat-foods-to-remove-from-your-diet.html
  3. Brandt EJ, Myerson R, Perraillon MC, Polonsky TS. Hospital Admissions for Myocardial Infarction and Stroke Before and After the Trans-Fatty Acid Restrictions in New York. JAMA Cardiol.2017;2(6):627–634. doi:10.1001/jamacardio.2017.0491
  4. Kris-Etherton PM, Lefevre M, Mensink RP, Petersen B, Fleming J, Flickinger BD. Trans fatty acid intakes and food sources in the US population:NHANES 1999-2002. Lipids. 2012;47(10):931-940.
  5. Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A, Stampfer MJ, WillettWC. Trans fatty acids and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2006;354(15):1601-1613.
©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot