โภชนาการ | 2017-07-15 17:28:48

น้ำมันปลา ป้องกันการ คลอดก่อนกำหนด ได้จริงหรือไม่?

LINE it!

การคลอดก่อนกำหนดเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของทารก แม้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากมีกลไกและปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างประกอบกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนชักนำให้กล้ามเนื้อมดลูกของสตรีตั้งครรภ์มีการหดรัดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เกิดอาการเจ็บครรภ์คลอด และคลอดทารกก่อนกำหนด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด

1.สรีระวิทยาของแม่ เช่นโพรงมดลูกมีเนื้อเยื่อผิดปกติ กั้นให้เป็น2โพรง (Uterine septate) รูปทรงมดลูกผิดปกติเป็นทรงคล้ายรูปหัวใจ (Bicornuate uterus) มีการขยายตัวของมดลูกมากเกินไป เช่น การตั้งครรภ์แฝด ภาวะน้ำคร่ำมากกว่าปกติ หรือ มีเนื้องอกที่มดลูก เป็นต้น

2.มารดาอายุมากเกินไป มากกว่า 35 ปี หรือ น้อยกว่า 17 ปี

3.โรคประจำตัวของมารดาที่มีผลต่อหลอดเลือด เลือดจึงไปเลี้ยงทารกไม่เพียงพอ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน

4.ภาวะทางโภชนาการ  การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และ ใช้สารเสพติด

5.มารดามีการติดเชื้ออย่างรุนแรงในร่างกาย ติดเชื้อที่ช่องคลอด

6.มีการอักเสบของเหงือก การอักเสบของช่องคลอด

รายงานการศึกษาพบว่า

ผลของโอเมก้า-3 ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

มีการศึกษาพบว่าโอเมก้า-3 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการคลอดก่อนกำ หนด  ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับโอเมก้า-3 ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คลอดก่อนกำหนด แม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่การป้องกันย่อมดีกว่าเสมอ Sumit Kar และคณะได้รวบรวมการศึกษาเพื่อศึกษาผลของโอเมก้า-3 ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดโดยหวังผลจากการลดการอักเสบ ซึ่งสตรีตั้งครรภ์ได้รับโอเมก้า-3 ปริมาณ 133-300 mg/day พบว่าสามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้แต่ไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการอักเสบเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเท่านั้น

ภาพจาก http://www.csid.ro/health/medicina-alternativa

อาหารที่มีโอเมก้า-3 สูงพบมากในปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน แต่ปัจจุบันพบว่าปลาทะเลและปลาน้ำจืดของประเทศไทยก็มีโอเมก้า-3 ที่สูงและสามารถหารับประทานได้ง่าน เช่น ปลากระพง ปลาช่อน ปลาทู ปลาดุก หอยนางรม เป็นต้น หากไม่สามารถรับประทานหรือไม่ได้รับประทานอาหารที่มีโอเมก้า-3 เป็นประจำ ก็สามารถเลือกรับประทานในรูปอาหารเสริมเพื่อทดแทน โดยรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization ,WHO)  ได้แนะนำให้รับประทานไม่เกิน 300 mg/day และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เอกสารอ้างอิง

1.ประนอม บุพศิริ. การคลิดก่อนกำหนด (อินเตอร์เน็ต). (เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2560). เข้าถึงได้จาก http://haamor.com/th/คลอดก่อนกำหนด

2.Kar S, Wongb M, Rogozinska E, Thangaratinam S. Effects of omega-3 fatty acids in prevention of early preterm delivery:a systematic review and meta-analysis of randomized studies. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2015;198 :40-6.

©2017 PharmRoo.com | Powered by WordPress | Developed by chaivoot